CV

Prof. dr. Sigita Rackevičienė

Gimimo data ir vieta:     1973 09 09, Vilnius

Mokslinis laipsnis: Humanitarinių mokslų daktarė (suteikta 2001 12 19)
Pedagoginės pareigos: einanti Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto profesorės pareigas (nuo 2019 09 01).

Profesinė darbo patirtis

Nuo 2002 01:  pedagoginis-mokslinis darbas Mykolo Romerio universitete, Humanitarinių mokslų institute:

Pedagoginė veikla:

– filologijos ir vertimo krypčių studijų programų dalykų rengimas ir dėstymas (Antroji užsienio kalba (norvegų kalba) – 6-ių semestrų dalykų ciklas, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba);

– Teisės fakulteto programų dalykų rengimas ir dėstymas (Profesinė anglų kalba);

– laisvai pasirenkamų dalykų dėstymas (Norvegų kalba, Lietuvių kalba Erasmus mainų programos studentams);

– vadovavimas filologijos krypties programų studentų kursiniams ir baigiamiesiems bakalauro darbams;

– vadovavimas doktorantų moksliniam darbui.

Mokslinė veikla:

– gretinamieji terminologijos tyrimai;

– gretinamieji diskurso tyrimai;

– nuo 2019 moksliniai tyrimai, vykdant COST veiklą „CA18209 European network for Web-centred linguistic data science“ (pareigos COST veikloje: valdymo komiteto nacionalinė atstovė, tyrėja);

– 2016-2018 moksliniai tyrimai, vykdant COST veiklą „IS1312 TextLink“ (pareigos COST veikloje: tyrėja).

Publikacijų sąrašą žr. skiltyje „Mokslinė veikla“.

Organizacinė veikla:

– nuo 2010 filologijos studijų programų „Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba“ ir „Vertimas ir redagavimas“ rengimas ir vykdymas, darbas studijų programų komitete;

– 2015-2018 darbas MRU ir LEU jungtinės doktorantūros komitete;

– tarptautinių mokslinių konferencijų organizavimas (2017 MRU konferencija „Discourse, Technology and Translation“;  2012 Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos ir MRU konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija“; 2010 MRU konferencija „Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams“).

– MRU studentų mokslinių konferencijų „FLOWS“ organizavimas (2015, 2016, 2017, 2018).

– ES struktūrinių fondų projekto administravimas (BPD 2.4 priemonės projektas „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“, projekto trukmė 2006 05 – 2008 04).

2009-2018: Norvegų-lietuvių kalbų žodyno rengimas, vykdant Vilniaus ir Oslo universitetų projektą: norvegiškų žodžių ir iliustracinių pavyzdžių korpuso kūrimas ir vertimas į lietuvių kalbą (Norvegų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius: Baltos lankos: 2018).

1997-2001:  Lietuvių-norvegų kalbų žodyno rengimas, vykdant Vilniaus ir Oslo universitetų projektą: lietuviškų žodžių ir iliustracinių pavyzdžių korpuso vertimas į norvegų kalbą (Lietuvių-norvegų kalbų žodynas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, pakartotiniai leidimai 2007, 2008, 2012, 2016).

2004 07-08; 2003 05-08: Vilniaus ir Oslo savivaldybių projektų „VINO I“ ir „VINO II“ vykdymas: mokymo modulio „Norvegų kalba medikams“ sukūrimas ir išdėstymas.

1999-2002:  Anglų ir norvegų kalbų bei lietuvių kalbos užsieniečiams dėstymas mokymo centruose (VĮ „Žinijos švietimo ir mokymo centras“, UAB „Lorensas“, UAB „Sontel“).

1993-2002: Lietuvių – norvegų/anglų – lietuvių kalbų vertimas raštu ir žodžiu (Utenos ir Hedmarko (Norvegija) apskritys, Gargždų ir Egersundo (Norvegija) savivaldybės, Norvegijos įmonė „Norske skog“, vertėjų biuras „Magistrai“ ir kt.).

Išsilavinimas

1997-2001: Doktorantūros studijos Lietuvių kalbos institute ir Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacijos tema „Kauzacijos raiška Baltijos regiono kalbose“ (lietuvių, norvegų, suomių kalbos). 2001 12 19 suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

1995-1997: Studijos Oslo universitete ir Hedmarko kolegijoje (Norvegija):
– Norvegų kalbos ir literatūros programa,
– Anglų kalbos ir literatūros programa.

1991-1997: Bakalauro ir magistro studijos Vilniaus Universitete:
1997 06 19 suteiktas skandinavų filologijos magistro laipsnis,
1995 06 24 suteiktas lietuvių ir norvegų filologijos bakalauro laipsnis.

1991: Baigta Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla (mokyklos programoje sustiprintos anglų kalbos studijos).

Stažuotės ir mokymai užsienyje

Mokslinei veiklai skirtos stažuotės ir mokymai:

Savoie Mont Blanc universitete (Prancūzija): tarptautiniai mokymai terminologijos tyrėjams „Ontologies: from theories to applications“ (2019 06 04-05).

Norvegijos ekonomikos universitete: tarptautiniai mokymai tekstynų lingvistikos tyrėjams „Current issues in phraseology“ (2018 10 17-19).

Karolio universitete (Čekijoje): tarptautinio mokymai diskurso ryšių tyrėjams „Computational methods and statistics in the annotation and analysis of discourse relations“ (COST Action IS1312: TextLink, 2017 02 05-11).

Oslo universitete (Norvegijoje): mokslinės stažuotės, skirtos terminologiniam tyrimui (2015 08-09), Daktaro disertacijai (2000 03-05), Magistro darbui (1997 03-05, 1996 10-12).

Mokymai, skirti užsienio kalbų dėstytojams:

Oslo universitete (Norvegijoje): mokymai norvegų kalbos dėstytojams (2019 06 24 – 2019 07 05).

Agderio universitete (Norvegijoje): mokymai norvegų kalbos dėstytojams (2017 08).

St Martino kolegijoje (Jungtinė Karalystė): mokymai anglų kalbos dėstytojams (2006 07).

Oslo universitete (Norvegijoje): mokymai norvegų kalbos dėstytojams (1995 07).

Užsienio kalbų mokymai:

Joensuu universitete (Suomijoje): suomių kalbos mokymai (1999 07).

Oslo universitete (Norvegijoje): norvegų kalbos mokymai (1994 07).

Trondheimo universitete (Norvegijoje): norvegų kalbos mokymai (1992 07).

Narystė profesiniuose tinkluose

Nuo 2017 m. Lietuvių terminologijos forumo narė.

Nuo 2019 m. Europos terminologijos asociacijos (European Association for Terminology) narė.

Nuo 2019 m. Europos kalbos išteklių asociacijos (European Language Resources Association) specialiųjų interesų grupės, skirtos mažai išteklių turinčioms kalboms, (SIGUL) narė.

2010-2013 m. Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė.

Comments are closed.