Kontaktai / Contacts

Prof. dr. Sigita Rackevičienė

Humanitarinių mokslų institutas / Institute of Humanities

Žmogaus ir visuomenės mokslų fakultetas / Faculty of Human and Social Studies

Mykolo Romerio universitetas / Mykolas Romeris University

Ateities 20, LT-08303 Vilnius

el. paštas/e-mail: sigita.rackeviciene@mruni.eu;  sigita@b4net.lt

Comments are closed.