Pedagoginė veikla

Dėstomi dalykai

Šiuo metu dėstau ir/arba esu dėsčiusi šiuos dalykus:

Humanitarinių mokslų instituto studijų programų studijų dalykai:

  •  Antroji užsienio kalba (norvegų kalba) (šešių semestrų dalykų ciklas)
  • Kalbotyros įvadas
  • Gretinamoji leksikologija ir leksikografija
  • Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba
  • vadovauju studentų kursiniams ir baigiamiesiems bakalauro darbams, skirtiems gretinamosios leksikologijos ir terminologijos tyrimams.

Teisės fakulteto studijų programų studijų dalykai (dėsčiau 2002-2012 m.):

  • Profesinė anglų kalba Teisės bei Teisės ir valdymo bakalauro studijų programų studentams .

Laisvai pasirenkami dalykai:

  • Norvegų kalbą A1.1
  • Norvegų kalba A1.2
  • Lietuvių kalbos pagrindai ERASMUS mainų studentams

Vadovavimas moksliniams darbams

2011 – 2016 m. vadovavau Liudmilos Mockienės disertacijai Formation of Terminology of Constitutional Law in English, Lithuanian and Russian (Konstitucinės teisės terminų daryba lietuvių, anglų ir rusų kalbose). Disertacija sėkmingai apginta 2016 m. kovo mėn. Prieiga per internetą: https://repository.mruni.eu/handle/007/14473

2015 – 2020 m. vadovavau Oksanos Smirnovos disertacijai Frame-Based Approach to the EU Financial Terms with the Nominal Base Risk/Risque/Rizika in English, French and Lithuanian (Konceptualiųjų freimų taikymas ES finansų srities anglų, prancūzų ir lietuvių kalbų terminų su pagrindiniu dėmeniu risk/risque/rizika analizei). Disertacija sėkmingai apginta 2020 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2016 m. vadovauju doktorantės Olgos Ušinskienės disertacijai „Migracijos terminai anglų, lietuvių ir rusų kalbomis“.

Mokomieji leidiniai

Kartu su kolegėmis esame parengę vadovėlį ir 3 mokomuosius leidinius teisės anglų kalbą studijuojantiems studentams:

Rackevičienė, Sigita; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina. English for Law and Communication : vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 319 p. eISBN 9789955198147 . Prieiga per internetą: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/english-for-law-communication

Rackevičienė, Sigita; Burkšaitienė, Nijolė; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Šliogerienė, Jolita. Workbook for law and management students : mokomasis leidinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 132 p. ISBN 9789955195160. Prieiga per internetą: http://ebooks.mruni.eu/product/workbook-for-law-management-students

Rackevičienė, Sigita; Burkšaitienė, Nijolė; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Šliogerienė, Jolita. Workbook for law students : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio uiniversitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2010, 232 p. ISBN 9789955191711; 2012 (atnaujintas leidimas), 216 p. ISBN 9789955194507. Prieiga per internetą:  http://ebooks.mruni.eu/product/workbook-for-law-students

Rackevičienė, Sigita; Burkšaitienė, Nijolė; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Šliogerienė, Jolita; Valūnas, Darius. Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos dalyko „Anglų kalba“ mokomosios medžiagos paketas nuotolinėms studijoms [elektroninis išteklius] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Nuotolinių studijų centras, 2007.

Comments are closed.